PATRZĘ PRZED SIEBIE….

Notatka na marginesie

PATRZĘ PRZED SIEBIE…

 

PATRZĘ W DAL

CZUJĘ ŻAL

DZIWNY ŻAL

WOKÓŁ STRACH,

CICHO TAK

I WIATR GRA

DZIWNIE TAK

CZEGOŚ BRAK

CZEGOŚ ŻAL

TERAZ WIEM

CHWILI  ZŁEJ

TO JEST ZNAK

MAŁO CHCĘ

KĄCIK SWÓJ

TYLKO MIEĆ

RADY DWIE

W CHWILI  ZŁEJ

CZY W  ZŁY DZIEŃ

TWOJĄ DŁOŃ

SILNĄ DŁOŃ

UŚMIECH  WARG

POWIEDZ  SAM

CZY AŻ  TAK

DUŻO CHCĘ.

CHYBA  NIE ……